Zo zet je alinea's op de juiste volgorde

Wanneer de alinea's in je tekst op de goede volgorde staan, vertel je een samenhangend verhaal dat je lezers goed kunnen begrijpen. Hoe zorg je daarvoor?

Je kent het belang van een goede tekstopbouw. Je kent het verschil tussen paragrafen en alinea's. Je weet dat je per alinea maar één onderwerp zou moeten bespreken. Bovendien weet je dat je alinea's op de juiste volgorde moet zetten. Dat heb je allemaal kunnen lezen in mijn artikel Alinea's maken, hoe doe ik dat?. Daarin beloofde ik echter nog terug te komen op de vraag wat de juiste volgorde van alinea's dan precies is.

Het idee achter een juiste alineavolgorde, is dat je door de samenhang in de alinea's een gestructureerd verhaal vertelt. Dat de opbouw logisch is. Deze structuur kun je zelfs al van tevoren aanbrengen. Daar besteed ik aandacht aan in mijn artikel Eerst denken, dan schrijven. Je kunt dit doen door het onderwerp van elke alinea in één woord of een kort zinnetje samen te vatten. Met die woorden maak je een soort inhoudsopgave. Onderwerpen die bij elkaar horen, zet je ook als alinea's bij elkaar.

Een goed voorbeeld van samenhangende alinea's heb ik gevonden op de website van Scribbr:

Tekstsoort: Algemene academische tekst met als doel informatie geven over een fenomeen

Onderwerp: Leeglopende dorpen in Zuid-Italië

Kerngedachten:

1. Introductie van het onderwerp en voorbeelden van leeglopende dorpen in Zuid-Italië
Functie: Inleidende alinea en voorbeeld & toelichting

2. Oorzaak hiervan
Functie: Reden en verklaring

3. Nadelige gevolgen van de leeglopende dorpen
Functie: Oorzaak-gevolg en opsomming

4. Voordelen van de leeglopende dorpen
Functie: Tegenstelling ten opzichte van vorige alinea en oorzaak-gevolg

5. Oplossingen voor het fenomeen vanuit de regering
Functie: Doel-middel

6. Afsluiting van de tekst
Functie: Samenvatting-conclusie

Voorbeeldtekst:

Al sinds de jaren 60 trekken hoger opgeleide Zuid-Italianen weg uit de kleinere dorpen op het platteland richting grotere steden zoals Rome en Napels, of zelfs richting Noord-Italië of het buitenland. De gemeente Ailano in Campania is een van deze leeglopende dorpen. Het oude dorp is inmiddels grotendeels verlaten en alleen in de omringende huizen wonen nog mensen, net als in veel omringende dorpen. Het bewonersaantal is er in de afgelopen tien jaar met X procent geslonken.

De reden hiervoor is dat veel jongvolwassenen in de regio wegtrekken naar grotere steden. Vaak verlaten ze de dorpen om te studeren en vinden ze werk in de stad waar ze studeren waardoor ze vervolgens wegblijven. De dorpen lopen ook leeg omdat jongvolwassenen wegtrekken om werk te zoeken. In het dorp zelf is immers te weinig bedrijvigheid om zelf carrière te maken. Bovendien levert het werk van hun ouders minder geld op dan het werk dat ze in de stad kunnen vinden.

Het gevolg hiervan is een kettingreactie. Doordat mensen wegtrekken is er steeds minder werk en levert het werk minder op. Daardoor zijn er steeds minder kansen op werk voor jongvolwassenen die wel zouden willen blijven. Ook de jongvolwassenen met een liefde voor de regio worden hierdoor gedwongen om de dorpen te verlaten. Hun ouders sporen hen zelfs aan het dorp te verlaten zodat ze een goede studie kunnen volgen of carrière kunnen maken.

Er zijn echter ook voordelen van de leeglopende dorpen. Doordat de mensen in grote getalen naar de stad trekken heeft de natuur in de leeglopende dorpen de vrije loop gekregen. Veel zeldzame plant- en diersoorten keren terug naar de gebieden eromheen. Hierdoor worden de dorpen toeristische trekpleisters voor mensen die in stilte van de natuur willen genieten.

De Italiaanse regering probeert dit toerisme te stimuleren om de leeglopende dorpen weer leven in te blazen. Door middel van fondsen voor agritoerisme motiveert de regering starters om in de dorpen een vakantie-business, zoals een camping of een bed and breakfast met activiteiten, op te zetten. Het doel hiervan is om de economie in de dorpen aan te wakkeren met het geld dat toeristen spenderen en om de inwoners de kans te geven een carrière te beginnen in toerisme.

De leeglopende dorpen in Zuid-Italië hebben dus nadelen en voordelen. Het is belangrijk dat de voordelen benut worden om de nadelen tegen te gaan. Daarom ligt de toekomst van de leeglopende dorpen in Zuid-Italië in het toerisme.

Bron: Hoe je paragrafen en alinea's gebruikt in je scriptie

Lukt het jou om met dit voorbeeld je alinea's op de juiste volgorde te zetten? Kun je de kernboodschap(pen) en de structuur in je verhaal vinden? Succes!

Ja, ik wil betere teksten (en meer)