Wat is een redacteur

Een redacteur ordent en structureert informatie tot een goedlopende tekst. Een redacteur verbetert teksten van anderen, maar schrijft deze ook zelf. Een redacteur heeft altijd als doel om van een ruw concept een perfect afgewerkte tekst te maken. Redigeren is dus het nakijken en verbeteren van een geschreven tekst.

Een redacteur werkt in die zin breder dan een tekstschrijver, door ook de leesbaarheid, indeling en onderlinge verbanden in de gaten te houden. Een redacteur kan ervoor kiezen om je tekst helemaal op z'n kop te gooien als dat ervoor zorgt dat de tekst beter wordt. Redigista heeft ervaring als bureauredacteur, webredacteur en eindredacteur.

Ja, ik wil betere teksten (en meer)