Privacyverklaring

Redigista is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Redigista is gevestigd aan de Anna van Burendreef 51 te Utrecht, KvK: 78278074, [email protected]. Redigista is een zzp'er die teksten schrijft en redigeert.

Verzamelen van persoonlijke gegevens

Redigista kan de volgende persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken:

  • Persoonlijke identificatiegegevens (naam en adres)
  • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres)
  • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, cookies)

De persoons- en contactgegevens worden alleen verzameld wanneer je deze gegevens zelf via de telefoon of e-mail aan Redigista verstrekt.

Elektronische gegevens worden in de vorm van bezoekersstatistieken bijgehouden door Google Analytics. Deze gegevens zijn geanonimiseerd. Deze gegevens worden ook niet met Google gedeeld.

Gebruik van persoonlijke gegevens

Redigista verwerkt uitsluitend persoonlijke gegevens voor volgende doeleinden:

  • Klantbeheer en facturatie
  • Verbeteren van de website

Delen van persoonlijke gegevens

Redigista deelt jouw persoonlijke gegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. In andere gevallen kan Redigista jouw persoons- en contactgegevens alleen delen met derden na jouw nadrukkelijke toestemming.

Bewaartermijn van persoonlijke gegevens

Redigista bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Tenzij een langere bewaartermijn wettelijk is vereist of toegestaan. Redigista bewaart jouw persoonsgegevens maximaal 2 jaar nadat je actief bent geweest. Of wanneer jij op geldige wijze het recht tot verwijdering van jouw persoonsgegevens uitoefent.

Beschermen van persoonlijke gegevens

Redigista neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonlijke gegevens tegen te gaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt als klant van Redigista de volgende rechten:

  • Recht op inzage
  • Recht op rectificatie
  • Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens
  • Recht op het indienen van een klacht
Ja, ik wil betere teksten (en meer)