Schrijf simpel: 5 tips

Heb jij dat ook wel eens? Dat je een zin begint te lezen, maar ineens de weg kwijt bent? "Staat er nou nóg geen punt?" "Wat betekent dat woord?" "Wat bedoelen ze nu eigenlijk?" Soms begin je vol goede moed weer aan het begin van de zin, maar meestal geef je het gewoon op. Zonde. Denk hieraan wanneer je zelf teksten schrijft. Af en toe een lange zin is geen probleem, maar het is verstandig om het lekker simpel te houden.

Taalniveaus

Je hebt vast wel eens van taalniveaus gehoord. Deze geven aan hoe goed iemand een taal begrijpt, schrijft en spreekt. Er zijn zes taalniveaus: A1, A2, B1, B2, C1 en C2, van heel eenvoudig tot heel moeilijk. En dan gaat het dus niet over het niveau van de tekst, nee, het taalniveau zegt iets over het niveau van de lezer.

Mensen die een nieuwe taal leren, hebben een A-taalniveau. De 'gemiddelde Nederlander' heeft een B-taalniveau. De C-niveaus worden gebruikt door universitair geschoolde mensen. Om de meeste mensen te bereiken, kun je dus het best schrijven met het B1-taalniveau in je achterhoofd.

Deze taalniveaus zijn echter geen harde wetenschap, dus een magische B1-check bestaat niet, maar met deze tips kom je een heel eind.

5 Tips voor simpele teksten

  1. Gebruik simpele woorden die niet te lang zijn. (Check het met IshetB1 of ZoekEenvoudigeWoorden.)
  2. Houd je zinnen kort. Het liefst met maximaal 10 tot 15 woorden.
  3. Zorg voor actieve zinnen die zo eenvoudig mogelijk zijn. Oftewel: gebruik geen passieve werkwoorden zoals worden, zullen, hebben.
  4. Maak voldoende alinea's en kijk of ze niet te lang zijn. Zet er ook duidelijke kopjes boven.
  5. Schrijf letterlijke taal: pas op met metaforen en beeldspraak. (Check het met de Accessibility Tool)

Het is uiteraard geen probleem om eens een uitzondering te maken. Want de scheidslijn tussen simpele taal en kindertaal is dun. Bovendien kan een tekst erg saai worden als je niet af en toe een grapje maakt of een ander woord gebruikt. Weet vooral wie je doelgroep is, dan weet je hoever je kunt afwijken van het B1-niveau.

Maar voor alle lezersniveaus geldt: gebruik alsjeblieft geen tangconstructies, want die zijn écht nergens voor nodig.

Ja, ik wil betere teksten (en meer)