De tergende tangconstructie

Kijk uit dat je niet teveel informatie in een zin propt. De zin is daardoor moeilijker te lezen. Kom zo snel mogelijk 'to the point', maak je zin zo snel mogelijk af. Let op dat je hoofdzin zo min mogelijk wordt onderbroken door een bijzin.

Wat is een tangconstructie?

In een tangconstructie staan twee zinsdelen die bij elkaar horen te ver van elkaar vandaan. Er staat dan een ander zinsdeel tussen. De tangconstructie grijpt als een tang de rest van de zin vast.

Een voorbeeld:

"Op zich is een tangconstructie, mits goed toegepast, geen probleem."

Het is alleen nergens voor nodig. Want het is veel leesbaarder als je de zinsdelen gewoon bij elkaar zet:

"Op zich is een tangconstructie geen probleem, mits goed toegepast."

Of de zin in tweeën splitst: "Op zich is een tangconstructie geen probleem. Als je deze goed toepast."

Soorten tangconstructies

Tang met samengestelde werkwoorden.

NIET - De directeur maakte gisteren na een overleg met de managers waarbij de verwensingen in het rond vlogen de reorganisatie bekend.

WEL - De directeur maakte de reorganisatie gisteren bekend. Dat gebeurde na een overleg met de managers waarbij de verwensingen in het rond vlogen.

Tang met hulp- en hoofdwerkwoord.

NIET - De student is na een intensief traineeship van zes maanden begonnen met zijn baan op de financiële afdeling.

WEL - De student is begonnen met zijn baan op de financiële afdeling. Dit deed hij na een intensief traineeship van zes maanden.

Tang met onderwerp en persoonsvorm.

NIET - De kinderen die op het buurtpleintje voetballen en hier heel veel plezier aan beleven, maken de omwonenden boos met hun herrie.

WEL - De kinderen maken de omwonenden boos. Ze maken teveel herrie wanneer ze met veel plezier voetballen op het buurtpleintje.

Tang met lidwoord en zelfstandig naamwoord.

NIET - We reden naar een zestien hectare groot bosgebied.

WEL - We reden naar een bosgebied van zestien hectare.

Okee, okee, het is niet nodig om tangconstructies helemaal af te zweren. Je wilt ook niet dat je tekst het niveau van een kinderboek heeft. (Kleine) tangen kunnen ook voor een mooie afwisseling zorgen. Maar wees je er wel van bewust!

Ja, ik wil betere teksten (en meer)