Tekstschrijver per woord betalen

Nee. Het is nooit een goed idee om een tekstschrijver per woord te betalen. In ieder geval niet als je een goede tekst wilt. Minder woorden zeggen namelijk veel meer.

Makkelijk schrijven is best moeilijk

De afgelopen vier weken heb ik al minstens twee keer hardop moeten lachen. Niet omdat er iets grappig was, maar omdat ik het gewoon zó verbazingwekkend vond dat het me meer dan drie uur had gekost om een tekst zo aan te passen dat het leek alsof 'ie in vijf minuten geschreven was.

"Ik schrijf je een lange brief, want ik heb geen tijd voor een korte."

Blaise Pascal

Om die reden zou het voor mij als tekstschrijver natuurlijk niet logisch zijn om per woord betaald te worden. Dan verdien ik niets. Terwijl mijn werk juist ontzettend veel waard is.

Maar ook voor opdrachtgevers is het niet slim. Want je wilt geen teksten die volgestopt worden met extra woorden. En dat geldt heus niet alleen voor opdrachtgevers die zichzelf als doel hebben gesteld om hun informatie zo kort en zo simpel mogelijk aan te bieden. Alle organisaties zouden makkelijk leesbare teksten moeten willen. Natuurlijk ligt het aan je doelgroep, maar de stelregel blijft: ook hoogopgeleide mensen begrijpen teksten met minder woorden beter. Als ergens de stelregel geldt dat kwaliteit belangrijker is dan kwantiteit, dan is het wel in teksten.

Voorbeeld van een herschreven tekst

Ik weet niet meer zeker of dit één van de teksten was waarbij ik lachend vol ongeloof met mijn hoofd schudde vanwege mijn tijdsinvestering, maar het is een goed voorbeeld van wat woorden schrappen kan doen voor de begrijpelijkheid van een tekst.

De tekst is niet compleet. De opmaak is niet correct. De verwijzende weblinks worden niet getoond. De tekst is nog niet gepubliceerd. Nieuwe stijlregels van de opdrachtgever zijn toegepast, zoals geen punten achter de onderdelen van een opsomming. Deze tekst dient enkel ter voorbeeld.

De herschreven tekst

Extra geld chronisch zieken en gehandicapten

Als u een chronische ziekte of handicap heeft, maakt u vaak extra zorgkosten. Sommige kosten worden niet vergoed door de zorgverzekering. Bijvoorbeeld uw reiskosten naar het ziekenhuis. De Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten vergoedt elk jaar maximaal € 500 van deze extra kosten.

Wat moet u weten

 • U heeft een chronische ziekte of handicap
 • U maakt door uw ziekte of handicap extra zorgkosten die niet worden vergoed door uw zorgverzekeraar
 • De kosten zijn in Nederland gemaakt
 • De kosten zijn nodig. Soms moet een arts of andere deskundige die noodzaak vaststellen
 • U heeft een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm die voor u geldt
 • U heeft niet meer vermogen dan de vermogensgrens. Een voorbeeld van vermogen is spaargeld
 • U heeft eerst alle andere mogelijkheden geprobeerd om de kosten vergoed te krijgen, bijvoorbeeld bij uw zorgverzekering
 • U kunt maximaal € 500 per persoon per jaar krijgen
 • Alleen echt gemaakte kosten worden vergoed

Voor wie

 • U krijgt een uitkering voor arbeidsongeschiktheid: WIA, Wajong, WAZ, WAO
 • U heeft een indicatie voor een persoonsgebonden budget (pgb) volgens de Zorgverzekeringswet
 • U heeft een indicatie voor de Wet langdurige zorg (WIz)
 • U krijgt dubbele kinderbijslag van de SVB voor een thuiswonend gehandicapt kind. Uw kind is 3 - 17 jaar
 • U heeft al eerder geld gekregen van de Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
 • De punten hierboven gelden niet voor u, maar u heeft wel een chronische ziekte. U kunt dit bewijzen met een brief van uw huisarts of medisch specialist. U krijgt dan misschien een medische keuring

De originele tekst

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Heeft u kosten die een gevolg zijn van een chronische aandoening of handicap, en die niet gedekt worden door de zorgverzekering, zoals bijvoorbeeld extra reiskosten naar de huisarts of het ziekenhuis, bijbetaling van medicijnen, lidmaatschap van een patiëntenvereniging en de betaling van het verplicht eigen risico. Vraag dan de Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten aan. De tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten is bedoeld om deze kosten (gedeeltelijk) te compenseren.

Wat moet u weten

Hoe hoog is de vergoeding?

De vergoeding is maximaal € 500,- per persoon per jaar. Alleen de echt gemaakte kosten, worden vergoed.

Voorwaarden

Het [X] betaalt de extra kosten als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U heeft een chronische ziekte of handicap (zie meer onder het kopje Doelgroep).
 • Door uw chronische ziekte of handicap maakt u aantoonbare extra zorgkosten die niet worden vergoed door uw zorgverzekeraar (zowel basis als aanvullende verzekering, hiervoor houden we polisvoorwaarden van de basis en AV-Standaard van de gemeentelijke minimaverzekering van DSW aan).
 • De kosten zijn nodig. Soms moet een arts of een andere deskundige die noodzaak vaststellen.
 • U heeft eerst alle andere mogelijkheden geprobeerd om de kosten vergoed te krijgen, bijvoorbeeld door uw zorgverzekering.
 • De kosten zijn in Nederland gemaakt.
 • U heeft een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm die voor u geldt.
 • U heeft niet meer vermogen dan de vermogensgrens volgens [X]

Doelgroep

U komt in aanmerking voor de regeling als u:

 • een uitkering krijgt voor arbeidsongeschiktheid (WIA/Wajong/WAZ/ WAO);
 • een indicatie heeft voor een persoonsgebonden budget op grond van de Zorgverzekeringswet;
 • een indicatie heeft voor de Wet langdurige zorg;
 • tweemaal kinderbijslag ontvangt van de SVB voor thuiswonende gehandicapte kinderen;
 • in voorgaande jaren gebruikgemaakt heeft van de Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten van de gemeente Hilversum;
 • niet tot één van de bovenstaande groepen behoort, maar wel een chronische ziekte heeft. Een brief van uw huisarts of medisch specialist is ook mogelijk als bewijsstuk. Een medische keuring kan deel uit maken van de aanvraagprocedure. U krijgt dan een gesprek met een onafhankelijk medisch adviseur.

De zin en onzin van B1

Het ongelooflijk simpele taalgebruik in de herschreven tekst is het uitgangspunt van schrijven op B1-niveau. Daar is veel over te zeggen, in positieve en negatieve zin, dus daarover de volgende keer meer!

Ja, ik wil betere teksten (en meer)